Bát Hương Rồng Có Viền

37 Bát Hương Rồng Có Viền

Ba bát hương thường bày một bát hương to ở giữa, hai bát hương nhỏ hơn một chút ở hai bên (bát hương được bày tùy theo địa vị của người được thờ, những người ngang bằng địa vị thì bát hương bằng cỡ nhau, người có chức cao hơn thì dùng bát hương to hơn một chút hoặc được kê trên một kỷ gỗ để nâng cao vị trí thể hiện vai vế.

Bát hương thường được vẽ lưỡng long chầu nguyệt (đôi rồng chầu mặt nguyệt) hoặc vẽ hoa sen, hoa sen tượng trưng cho sự thanh bình hoa sen có thể điều hòa và giúp cho gia đình yên ấm.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>