Bộ trà 1,3L Đài Các

1 Bộ trà 1,3L Đài Các

Mô tả sản phẩm:

* Chi tiết Bộ trà 1.3L Đài Cát Hoa Vàng
– 01 bình trà

:

1,3 L
– 06 tách

:

 0,18L
– 06 dĩa lót tách

:

15 cm
– 01 hủ đường

:

10 cm
– 01 chế sữa

:

0,22L

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>