Sản Phẩm Lưu Niệm

Ca trà 0,4L

23 Mô tả sản phẩm: * Đơn vị tính : Cái * Cân nặng 01 đơn vị sản phẩm : 0.3 kg * Quy cách đóng gói hộp : 01 cái/ hộp – Kích thước hộp : 11cm x 10cm x 12.5cm * Quy cách đóng gói thùng : 36 cái/ thùng – Kích thước thùng

Ca đứng loe 0,35L

22 Mô tả sản phẩm: * Đơn vị tính : Cái * Cân nặng 01 đơn vị sản phẩm : 0.4 kg * Quy cách đóng gói hộp : 01 cái/ hộp – Kích thước hộp : 11cm x 10cm x 12.5cm * Quy cách đóng gói thùng : 36 cái/ thùng – Kích thước thùng

Ca trà 0,35L quai vuông

21 Mô tả sản phẩm: * Đơn vị tính : Cái * Cân nặng 01 đơn vị sản phẩm : 0.5 kg * Quy cách đóng gói hộp : 01 cái/ hộp – Kích thước hộp : 11cm x 10cm x 12.5cm * Quy cách đóng gói thùng : 36 cái/ thùng – Kích thước thùng

Ca sinh tố 0,35L

20 Mô tả sản phẩm: * Đơn vị tính : Cái * Cân nặng 01 đơn vị sản phẩm : 0.5 kg * Quy cách đóng gói hộp : 01 cái/ hộp – Kích thước hộp : 11cm x 10cm x 12.5cm * Quy cách đóng gói thùng : 36 cái/ thùng – Kích thước thùng

Ca quai oval 0,25L

19 Mô tả sản phẩm: * Đơn vị tính : Cái * Cân nặng 01 đơn vị sản phẩm : 0.3 kg * Quy cách đóng gói hộp : 01 cái/ hộp – Kích thước hộp : 11cm x 10cm x 12.5cm * Quy cách đóng gói thùng : 36 cái/ thùng – Kích thước thùng