Kỷ Thờ

38 Kỷ Thờ

Bộ chén thờ, kỷ thờ 5 ly nhỏ, gốm Bát Tràng giả cổ; khay để chén dáng  cong, mặt trước vẽ chữ Thọ, 3 quả đào, dây hoa, họa tiết mây bay; mặt chén vẽ dây hoa cùng 3 quả đào; men sứ chàm xanh; được sản xuất theo kỹ thuật cổ truyền dân tộc kết hợp với kỹ thuật hiện đại cho chất lượng men bóng đẹp.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>