Tượng gốm sứ Lã Vọng Câu Cá

210 Tượng gốm sứ Lã Vọng Câu CáKích thước cao khoảng 45cm được làm theo phương pháp thủ công truyền thống tại bởi những nghệ nhân làng gốm làng cổ Bát Tràng

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>